Navigatie
Privacy verklaring

Privacy verklaring Orgamex

www.orgamex.nl/algemenevoorwaarden

Orgamex, gevestigd aan Rootven 34, 5531 MB te Bladel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Handelsnaam:     Orgamex
Adres:     Rootven 34
Postcode:     5531 MB
Plaats:     Bladel
Telefoon:     0499 - 372092
E-mail:     info@orgamex.nl  
Website:     www.orgamex.nl

Mevrouw M. van der Biezen is de functionaris gegevensbescherming van Orgamex zij is te bereiken via marlies@tontrans.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Orgamex verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Orgamex verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Orgamex verwerkt ook persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Social Media, Analytics en Cookies

Orgamex heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en socialmediamarketing. Jij hebt hier je expliciete toestemming voor gegeven. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om onze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij google analytics en remarketing diensten. Wij hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze
website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het hangt af van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen en worden bewerkt, hoe lang deze door Orgamex bewaard worden
Van belang hierbij zijn in ieder geval de verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen, de wettelijke bewaartermijnen die voor bepaalde gegevens gelden en de gerechtvaardigde belangen van Orgamex. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Op het moment dat het bewerken van jouw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is worden deze verwijderd of geanonimiseerd.

Orgamex verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Orgamex en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, zoals wij deze tot onze beschikking hebben, kan opvragen.

Aan jouw rechten kan alleen tegemoet gekomen worden indien: het bewaren van jouw persoonsgegevens niet een aanmerkelijk belang heeft voor anderen en de gegevens op grond van wettelijke bepalingen niet bewaard moeten blijven.

Orgamex wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Orgamex neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marlies van der Biezen via marlies@tontrans.eu

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De meest recente verklaring kunt u vinden op onze website.

Orgamex B.V.
Rootven 34
5531 MB Bladel

T +31 (0)499 - 372 092
F +31 (0)499 - 397 397
E info@orgamex.com

© 2024 Orgamex B.V. - Alle rechten voorbehouden | Interessante websites | Webdesign & Internet Marketing | Verkoop voorwaarden | Inkoop voorwaarden | Privacy verklaring | Disclaimer
Mestscheider huren | Biologische meststoffen kopen | Wat is fertilizer | Mestverwerking | Sitemap
Het product wordt verwijderd, een ogenblik geduld a.u.b.